Prihlásenie nebolo úspešné. Skúste sa prosím prihlásiť znova.
Vyplňte prosím prihlasovacie údaje :

09.08.2014 NOVINKA na našich cestách: Systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách.

NOVINKA na našich cestách: Systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách.

Ako je už takmer každému vodičovi známe od tejto jesene musí byť každé nové vozidlo uvedené na trh vybavené systémom monitorovania tlaku v pneumatikách.

Ak máme byť úplne presný tak nariadenie EP a R č. 661/2009 zo dňa 13.7.2009 nariaďuje výrobcom vozidiel kategórie M1 a M1G (vozidlá PKW a SUV) ktoré boli typovo schválené od 1.novembra 2012 , resp. budú uvedené na trh po 1.novembri 2014 povinne vybaviť vozidlo aktívnym zariadením na monitorovanie tlaku v pneumatikách.

V praxi sa stretneme s dvomi pomenovaniami tohto systému:
V anglickom jazyku :TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
V nemeckom jazyku :RDKS – Reifendruckkontrollsystem

Akými spôsobmi kontrolujeme tlak v pneumatikách?
1,Nepriame meranie – pri nepriamom meraní tlaku v pneumatike je využitý senzor ABS ktorý je vo vozidle namontovaný. Keďže senzor nie je zabudovaný priamo v kolese , nie je jeho meranie dokonale presné.
2, Priame meranie – Pri priamom meraní tlaku v pneumatikách je tlak meraný senzorom priamo v kolese , pričom je informácia o aktuálnom tlaku prenesená bezdrátovo do riadiacej jednotky vozidla. Tento systém sa vyznačuje takmer dokonalou presnosťou , pričom dokáže presne identifikovať koleso vozidla.

Čo je vlastne monitorovanie tlaku v pneumatikách?
Monitorovanie tlaku v pneumatikách je systém , ktorý slúži na priebežné monitorovanie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel. Včasným odhalením nízkeho tlaku / v niektorých prípadoch aj vysokého tlaku/ v pneumatike môžeme ušetriť hlavne našu peňaženku.....

Základný princíp fungovania TPMS:
V každom kolese je inštalovaný TPMS ventil - senzor. Ten komunikuje rádiovými vlnami
s prijímacím zariadením vo vozidle. Senzor TPMS meria a zasiela informácie o tlaku, teplote
a stavu batérie senzora, do prijímacieho zariadenia , ktoré ich vyhodnocuje.
V prípade problémov (pokles tlaku v pneumatike) centrálna jednotka v automobile upozorní vodiča akusticky , alebo graficky na pokles tlaku pod požadovanú hodnotu.

Čo nám prinesie systém TPMS?
Systém TPMS má dva hlavné prínosy:
1, Včasným varovaním o nízkom tlaku v pneumatike sa zabraňuje nadmernému a nepravidelnému opotrebeniu pneumatík ako aj hrozbe nehody z dôvodu defektu!
2, Podhustená pneumatika má väčší valivý odpor a tým pádom je vyššia spotreba pohonných hmôt.

Kedy reaguje systém TPMS na znížený tlak v pneumatikách?
Predpis nariaďuje informovať vodiča o zníženom tlaku v pneumatikách , pokiaľ dôjde k poklesu tlaku o 20% z predpísanej hodnoty výrobcom vozidla , prípadne ak by prišlo k poklesu tlaku na hodnotu 150 kPa. Táto informácia musí byť poskytnutá v dobe do 10 minút a v rozsahu rýchlostí od 40km/h až maximálna rýchlosť vozidla.

Aká je cena systému TPMS?
Cena závisí od typu použitého senzora. Pôvodné originálne snímače výrobcu vozidla sa pohybujú v cenovom rozpätí od 60€ až do 150€.
Cena neoriginálneho senzora je v rozpätí 40€-120€.

Aké postihy mi hrozia?
V prípade , že Vaše vozidlo spadá pod povinnosť používať systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách musí mať tento systém vo vozidle nainštalovaný a funkčný.
To znamená , že v prevádzke po pozemných komunikáciach ste povinný využívať vozidlo len s funkčným systémom.

Kedy je potrebné vymeniť senzor tlaku?
-Pri elektronickom poškodení/ nedostatočné napätie batérie , alebo porucha na elektronickej časti senzora/
-Pri mechanickom poškodení / napr. korózia ventilu/
-Po uplynutí životnosti

Nevýhody systému:
Jednorazovou nevýhodou je obstaranie samostatných senzorov. Cena za jeden kus sa v závislosti od typu / originálny resp. neoriginálny/ , výrobcu a komfortu pohybuje od 40€ do 150€.
Ďalšou nevýhodou sú zvýšené náklady pri prezúvaní , ako aj pri pravidelnej kontrole batérie / prípadne potrebná výmena batérie/ , alebo výmene gumených častí ventilu.
Životnosť senzorov je sedem rokov. Po siedmich rokoch je potrebná ich obmena.


« späť


C.D.M.,spol. s r.o.

Fučíkova 8, 903 01 Senec

Objednávky a poradenstvo:

+421 2 4552 0190
+421 2 4525 9965
+421 2 4552 7928
Fax : +421 2 4552 7928
E-mail: info@aludisky.eu